Openingstijden Locatie Contact
x Zoeken

Service en kwaliteit

Inzage dossier

Via MijnGezondheid.net en via de app Medgemak heeft u inzage in uw eigen dossier. Dit is een beveiligde omgeving  waarin alleen u kunt inloggen, door middel van uw DigiD. MijnGezondheid.net voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan het beveiligen van een online omgeving waar patiënten hun dossier kunnen inzien.

Uw dossier is alleen inzichtelijk voor artsen en assistentes van onze praktijk. Als u ons daarvoor toestemming geeft kunnen wij zorgen dat op de huisartsenpost in Nijmegen de belangrijkste gegevens uit uw dossier zichtbaar zijn. Wanneer u in het weekend of ’s nachts dringend medische hulp nodig heeft, heeft de dienstdoende huisarts dan inzage in uw diagnoselijst, uw medicijngebruik en de laatste vijf contacten uit het journaal. Die toestemming wordt aan u gevraagd op ons inschrijfformulier, u kunt ook mondeling toestemming hiervoor geven aan de huisarts.

 

 

Uitwisseling gegevens

Wij mogen alleen relevante gegevens verstrekken aan verpleegkundigen en/of artsen die rechtstreeks bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn. Ook mogen gegevens worden verstrekt als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. In sommige gevallen kan deze toestemming worden verondersteld, bijvoorbeeld bij een specialist die informatie doorgeeft aan de huisarts.

Privacyregels

Wij werken met het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom en in het kader van ketenzorg gebruiken wij VIP-Live (een Keteninformatiesysteem). Hiermee beschikken zorgverleners vanuit verschillende disciplines over dezelfde gegevens met betrekking tot de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes en CVRM.

Alle opgeslagen gegevens, zowel van patiënten als van medewerkers zijn beveiligd met inlogprocedures. Wachtwoorden voldoen aan minimumeisen en worden periodiek gewijzigd. Daarnaast beschikken we over adequate antivirus- en anti-inbraakbeveiligingen.

Met externe zorgverleners communiceren wij via E-zorg, Zorgdomein en Zorgmail. Dat zijn beveiligde e-mailverbindingen speciaal voor de zorg. Vanwege de risico’s met betrekking tot de privacy communiceren wij zo min mogelijk via de gewone e-mail.

 

Waarneming

De praktijk is het hele jaar door geopend. Als er een huisarts op vakantie is, dan kunt u binnen onze praktijk terecht bij een van de andere huisartsen of is er een waarnemend huisarts die het spreekuur overneemt. Eén of hooguit 2 keer per jaar hebben wij een gezamenlijke activiteit met de hele praktijk en zijn wij een dagdeel gesloten. U hoort dan op het antwoordapparaat bij welke huisartsenpraktijken u terecht kunt:

Grensoverschrijdend gedrag

Agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal tolereren wij niet. Daarvoor hebben wij een protocol. Wij zullen mensen die zich intimiderend of dwingend gedragen daarop aanspreken. Als iemand zich vaker grensoverschrijdend gedraagt kunnen wij in het uiterste geval de arts-patiëntrelatie beëindigen.

Accreditatie

Pegasus Huisartsen heeft het keurmerk NHG-Praktijkaccreditatie. Dit kwaliteitskeurmerk staat voor kwalitatief goede zorg, tevreden patiënten en een effectieve praktijkvoering. Om dit keurmerk te behouden en om te voldoen aan de kwaliteitseisen die onze beroepsgroep aan ons stelt, verbeteren wij voortdurend onze zorg.

Klachten

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent of heeft u een klacht over hoe een contact met de praktijk verlopen is, bespreek dit dan met ons. Met uw op- of aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Het liefst bespreken wij zelf uw onvrede met u, op het spreekuur of telefonisch. Vindt u het lastig ons direct aan te spreken, stuur dan een brief of e-mail via het klachtenformulier. Onze klachtenfunctionaris neemt dan binnen een aantal werkdagen contact met u op.

Klachtenfunctionaris: Karlijn den Boer

Komen we hierbij niet tot een oplossing, dan schakelen we een externe klachtencommissie in:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018, 6501 KA Eindhoven
Telefoon 040 212 27 80    

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) beschikt over onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionarissen die bij uw klacht kunnen bemiddelen (www.skge.nl).